Evrenye'den Doğal Kestane Balı

Acı Balın Fiziksel Özellikleri

Açık renkli olup, kendine has aroması ile yenildiği zaman boğazda yanma ve hafif öksürüğe sebep olmaktadır. Kristalleşme erken olmaktadır.

Balın kristalize olması hakkında

Balın kristalize olması üretimden tüketime her aşamada karşılaşılabilen ve balın kalitesini etkilemeyen doğal bir değişimdir. Kristalleşme balın kalitesine değil nektar (balözü) kaynağına bağlıdır. Pek çok doğal ve kaliteli bal çok çabuk hatta süzme aşamasından hemen sonra bile kristalize olmaya başlayabilir. Üretim yılı mevsimine göre değişmekle birlikte Kestane balı oldukça yavaş ve geç kristalize olmakta Acı bal ise daha hızlı ve erken kristalize olmaya başlamaktadır.